Zowerkthet! – Maatschappelijk verdienvermogen in een regionaal ecosysteem

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Sociaal ondernemers hebben als primair doel het bijdragen aan oplossingen van maatschappelijke problemen. Met het Zowertkhet! programma probeert Vanhulley vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt een netwerk te bieden voor hun loopbaan. De Hanzehogeschool Groningen onderzocht aan de hand van de casus Vanhulley hoe het ecosysteem van sociale ondernemingen kan worden versterkt.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftSociaal bestek
Volume85
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 31 aug. 2023

Keywords

  • sociaal ondernemerschap
  • ecosysteem
  • inclusie
  • participatie

Citeer dit