Zorgaanbieders en de uitvoeringslast bij Wmo-aanbestedingen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Sinds de decentralisaties in het sociaal domein ervaren zorgaanbieders veel (administratieve) last van aanbestedingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). In de afgelopen jaren is gepoogd om die last te verminderen, onder andere door standaardisering en het aanpassen van de Wmoregels
voor aanbesteden. Deze maatregelen dragen bij aan vereenvoudiging van de processen, maar lossen niet het onderliggende probleem op dat zorgaanbieders ervaren. Namelijk dat gemeenten te veel eisen stellen, waarvan het nut niet altijd duidelijk is. Zorgaanbieders willen in gesprek. Dat gesprek vindt weliswaar plaats,
maar zorgaanbieders zien de resultaten vervolgens niet terug in het bestek. Dit leidt ertoe dat de gemeente niet altijd als een betrouwbare partner wordt gezien. In deze bijdrage laten de auteurs zien op welke wijze de gemeente in Wmo-aanbestedingen kan werken vanuit vertrouwen, dialoog en partnerschap.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer558
Pagina's (van-tot)676-681
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands juristenblad
Volume10
Nummer van het tijdschrift558
StatusPublished - 15 mrt. 2024

Keywords

  • Wmo
  • aanbestedingen
  • gemeente
  • zorgaanbieders
  • partnerschap
  • vertrouwen
  • dialoog

Citeer dit