Zorg voor participatie: descriptief onderzoek naar de toepasbaarheid en resultaten van een nieuwe methodiek om de participatie te vergroten van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen

E.L. Korevaar, Gineke Hanzen (First author), A.A.J. Van der Putten, Annemarie Zijlstra, Aly Waninge

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Om de participatie van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen ((Z)EVVB) te vergroten, is in een pilotproject de methodiek Zorg voor Participatie (ZVP) ontwikkeld. ZVP is een aanpassing van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB). ZVP is een scholing op maat, ontwikkeld voor
begeleiders. De toepasbaarheid en de mogelijke resultaten van deze methodiek zijn nog onbekend. Om de toepasbaarheid van ZVP, de veranderingen
van de begeleiders in het kijken naar cliënten en de veranderingen in de activiteiten van cliënten te onderzoeken hebben begeleiders, zowel tijdens de cursus als zes maanden later, vragenlijsten ingevuld en persoonlijke
profielen geschreven van de cliënten, voor wie ze ZVP toepasten. Deze gegevens zijn aangevuld met notities tijdens de cursusdagen en
dossieronderzoek.
De resultaten laten zien dat de toepasbaarheid van ZVP goed is bij volwassenen met (Z)EVVB. De begeleiders kijken meer naar de mogelijkheden en minder naar de beperkingen van hun cliënten. Ook werd een toename van het aanbod van activiteiten gezien. Om de toepasbaarheid van ZVP te vergroten gaven de
begeleiders aan dat het belangrijk is dat ZVP opgenomen wordt in de werkprocessen en in de besprekingen van cliënten. Verder onderzoek naar de inhoud van het begrip participatie van volwassenen met (Z)EVVB en naar de toepasbaarheid en de effecten, ook op langere termijn, van ZVP bij grotere
groepen begeleiders en volwassenen met (Z)EVVB is aan te bevelen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)108-123
TijdschriftNTZ : Nederlands tijdschrift voor zwakzinnigenzorg
Volume2016
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2016

Keywords

  • participatie
  • verstandelijke beperkingen
  • visuele beperkingen
  • begeleiders

Citeer dit