Zonnepanelen op je gevel

Sandra Bellekom, Hans van Weerden, Kees Hooimeijer, Martien Visser

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

83 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een verticaal opgesteld zonnepaneel, gericht op het zuiden, produceert per jaar in Nederland ongeveer 70% van de elektriciteit die een scheef (hoek 35 graden) opgesteld paneel produceert. De productie van het verticaal opgestelde paneel is evenwel gelijkmatiger over het jaar verdeeld, past daardoor beter bij het consumptiepatroon van elektriciteit en vormt daardoor een geringere belasting voor het netwerk. Daarom zou overwogen moeten worden dergelijke opstellingen te promoten, door aangepaste subsidievoorwaarden.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
StatusPublished - aug. 2019

Keywords

  • verticale zonnepanelen
  • gevel

Citeer dit