Zoek Ruimte. Een onderzoek naar de opstart en het verloop van leergemeenschappen cultuureducatie in Drenthe en Groningen

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

192 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Opdrachtgevend orgaanCompenta/K&C
Aantal pagina's104
StatusPublished - 3 nov. 2022

Keywords

  • cultuureducatie met kwaliteit
  • leergemeenschappen

Citeer dit