(Zij)instroom en behoud van personeel voor IT-functies

Arnout Ponsioen (First author), Tatiana Ciff, Aleid Brouwer, Harm van Lieshout

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Werkgeversonderzoek in het kader van Make IT Work in the North

Keywords

  • menselijk kapitaal
  • arbeidsmarkt
  • arbeidsmarktbeleid
  • omscholing
  • zij-instroom

Citeer dit