Zie ginds komt,.....

Onderzoeksoutput: Blogs and web publicationsProfessional

Samenvatting

De toekomst van de zeevaart ziet er volgens Martien Visser zonnig uit. “We hebben weliswaar de ambitie minder afhankelijk te worden van landen van buiten Europa, maar in de praktijk komt daar niets van terecht. We willen zelfs geen datacenters. Extra belangrijk dus te werken aan een CO2-vrije internationale scheepvaart”, stelt hij.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
UitgeverEnergiepodium.nl
StatusPublished - 16 nov. 2022

Keywords

  • energietransitie
  • zeevaart
  • co2 emissie
  • stikstofdepositie
  • stikstofemissie
  • waterstof
  • biobrandstoffen

Citeer dit