Zes uitdagingen voor het bewegingsonderwijs

Antje Timmermans, Marinda Spithoff, Harm Naaijer, Remo Mombarg, Esther Hartman

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

618 Downloads (Pure)

Samenvatting

Uit peilingsonderzoek komt naar voren dat de vaardigheid van de leerlingen achteruit is gegaan ten opzichte van 2006. Ondanks de toename van sportlidmaatschap lijkt het erop dat steeds minder kinderen voldoen aan de beweegnorm van 1 uur per dag matig tot intensief bewegen. In dit artikel worden zes uitdagingen voor schoolleiding en (vak)leerkrachten geformuleerd ten behoeve van het beweegonderwijs:

1. Ontwikkel voldoende motorische vaardigheid bij ieder kind door een gevarieerd aanbod te creëren
2. Stimuleer een actieve leefstijl
3. Geef leerlingen inbreng bij de invulling van lessen of het niveau waarop ze bezig zijn
4. Overweeg het gebruik van digitale hulpmiddelen bij bewegingsonderwijs
5. Houd de vorderingen van leerlingen bij en koppel ze aan reguliere volgsystemen
6. Stimuleer collegiale intervisie van leerkrachten binnen en tussen scholen.

Bovenop bovenstaande uitdagingen lijkt een gezamenlijke inzet van schoolleiding en (vak)leerkrachten een goed aangrijpingspunt.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftBasisschool management
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1 mrt. 2019

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • kinderen
  • motorisch leren

Citeer dit