'Zelf(zorg)organisatie in een coöperatie'

Ellen Olde Bijvank, Jan Veuger

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  99 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Veranderingen in de zorg, zoals de invoering van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en het scheiden van wonen en zorg, gaan in een snel tempo. Deze leiden ertoe dat zorgorganisaties zelf verantwoordelijk worden voor de vastgoedinvesteringen en meer risico’s gaan dragen. De afgelopen jaren heeft menig zorgaanbieder al nee te horen gekregen van banken, voor de vaak noodzakelijke renovaties, sloop- of nieuwbouwplannen. De investeringsruimte komt hiermee nog meer onder druk te staan.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)36-40
  TijdschriftFMI : facility management informatie : verenigingsblad van FMZ, ISM en NEFMA
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - 2013

  Keywords

  • zorgsector
  • vastgoedmanagement
  • coöperaties
  • risicomanagement
  • investeringen

  Citeer dit