Zelfsturing: hype of blijvertje?

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-19
TijdschriftGezondheidszorg en Onderwijs
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 15 mrt. 2001

Keywords

  • gezondheidszorg
  • onderwijs

Citeer dit