Zelflerende systemen: Teeltregistratie als sleutel voor innovatie

Rob van Haren (First author), DM Jansen

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

37 Downloads (Pure)

Samenvatting

De bedrijfsvoering in de landbouw moet zich steeds innoveren om aan te sluiten bij eisen aan producten en effecten op milieu. Kennis en gegevens van bedrijfsvoering zal bij die innovatie gebruikt moeten worden. Op de korte termijn zal een verbeterde overdracht van bestaande generieke kennis
hierbij een belangrijke rol spelen, omdat veel telers nog niet alle kennis en ervaringen goed gebruiken voor verbetering van kwaliteit, opbrengst en rendement. Op de langere termijn zal ook beter gebruik
gemaakt moeten worden van situatiespecifieke gegevens. Hierbij zal aangesloten moeten worden bij ontwikkelingen in de Informatie en Communicatie Technologie (ICT), zoals toegepast in zelflerende
systemen. Dergelijke systemen passen gegevens en kennisregels toe om teeltadvies te genereren. Op basis van de geregistreerde resultaten die met gerealiseerd teelt management bereikt worden, worden
daarna de gegevens en kennisregels aangepast, waarmee in het volgende seizoen een nieuw advies wordt gegenereerd.
Dit rapport beschrijft een aantal activiteiten die zijn verricht in het kader van het AgroBiokon project met als oogmerk om:
1. te inventariseren wat voor benaderingen er nu al zijn t.a.v. al dan niet geautomatiseerde systemen voor kennisoverdracht (hoofdstukken 4 en 5)
2. te inventariseren wat voor teeltregistratie nodig is voor zelflerende systemen (hoofdstuk 6)
3. te bekijken welke generieke gegevensbestanden er zijn om te gebruiken als basis voor zelflerende
systemen (hoofdstuk 7)
4. een aantal methoden te vergelijken die de basis kunnen vormen voor zelflerende systemen
(hoofdstuk 8)
5. voorbeelden te geven van toepassing van die methoden in bestaande situaties (hoofdstukken 9
en 13)
6. inzichten van partners te inventariseren over de mogelijkheden van nieuwe systemen voor
teeltinnovatie (hoofdstuk 10)
7. een beschrijving te geven van een project om innovatie in de (zetmeel) aardappelproductie te
stimuleren (hoofdstuk
Originele taal-2Dutch
UitgeverAGROBIOKON
Aantal pagina's64
StatusPublished - 2002

Keywords

  • zelflerende systemen
  • teeltregistratie

Citeer dit