Zó ontwikkel je succesvolle interacties met leerlingen met ASS

Carla Geveke, Henderien Steenbeek, Steffie van der Steen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Leerkrachten vinden het lastig om leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) passende ondersteuning te geven en een goede relatie met ze op te bouwen. Om leerkrachten hierin te ondersteunen, werden onder meer de interacties tussen hen en leerlingen met ASS onderzocht. Daaruit bleek ook welke interacties succesvol zijn.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftKind and Adolescent Praktijk
StatusPublished - 10 jun. 2020

Keywords

  • autisme spectrum stoornis
  • onderwijs
  • interactie
  • betrokkenheid
  • passend onderwijs

Citeer dit