Ytterbium triflate catalyzed Michael additions of β-ketoesters in water

Erik Keller, Ben L Feringa

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1879-1882
TijdschriftTetrahedron Letters
Volume37
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 1996

Citeer dit