XRF quick-scan mapping for heavy metal pollutants in SuDS: a methodological approach

Floris Boogaard, Guri Venvik

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'XRF quick-scan mapping for heavy metal pollutants in SuDS: a methodological approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemistry