www.honours-Exchange.nl

Elanor Kamans (Developer)

Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

Samenvatting

Website behorende bij het NRO gesubsidieerde project Exchange uitstraling en cultuurverandering door honoursonderwijs.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 1 jan. 2018

Keywords

  • honours onderwijs

Citeer dit