WPO Science jaar 1 – de observatie- of demonstratiekring

Menno Wierdsma

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

214 Downloads (Pure)

Samenvatting

Studenten bereiden een NW&T les voor aan de hand van het 5-stappenplan voor natuuronderwijs (didactisering van een onderzoekscylus) en zetten daarbij de werkvorm ‘observatie- en demonstratiekring’ in. Daarbij moeten zij ter voorbereiding aangeven welke (leerlinggerichte) vragen zij de leerlingen willen stellen (afhankelijk van de fase in de les / stappenplan) en wat voor antwoorden zij van lln verwachten n.a.v. die vragen. Na afloop wordt de coach op de werkplek (=observant) o.a. gevraagd aan te geven in hoeverre dit is gelukt.
Originele taal-2Dutch
UitgeverHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Aantal pagina's5
StatusPublished - 2016

Keywords

  • lesvoorbereiding
  • onderwijskunde

Citeer dit