Work together on work or…? An examination of employers’ intention to cooperate with local governments by providing unemployed people with a job

Onderzoeksoutput: PaperOther research output

Samenvatting

Waarom willen werkgevers samenwerken met sociale diensten ten behoeve van de arbeidsre-integratie van bijstandsgerechten? Het antwoord heeft implicaties voor het werkgeverscontacten van sociale diensten. Met digitale enquête hebben we gegevens verkregen van 197 kleine, 156 middelgrote en 61 grote bedrijven. De enquête bevatte vragen over de intentie om samen te werken, opvattingen over de sociale dienst, subjectieve normen en opvattingen over de ‘goede’ wereld. en de bedrijfsdoelen.
Kleine bedrijven hebben naast economische motieven ook idealistische en persoonlijke drijfveren om samen te werken met sociale diensten. Voor de middelgrote en grote bedrijven gelden vooral de economische overwegingen. De andere factoren, zoals het ‘geloof in een goede wereld’ speelden geen rol van betekenis.
Originele taal-2English
Aantal pagina's24
StatusPublished - apr. 2011

Keywords

  • sociale diensten
  • werkgevers
  • reïntegratie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Work together on work or…? An examination of employers’ intention to cooperate with local governments by providing unemployed people with a job'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit