Work organisation, occupational innovation and training: the case of the physician assistant

Harm van Lieshout, Franz Jozef Gellert

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

65 Downloads (Pure)

Samenvatting

In hoofdstuk 7, het enige Engelstalige hoofdstuk in deze bundel, verkennen Gellert & Van Lieshout of en hoe een op matched establishment comparisongebaseerde methode kan worden gebruikt voor onderzoek naar innovaties inarbeidsorganisatie in de zorg in het algemeen, en beroepsinnovatie (zoals deintroductie van nieuwe beroepen als nurse practitioner en physician assistant)in het bijzonder. Ze richten zich op de casus van het jonge beroep physicianassistant in Nederland en Duitsland. Op basis van desk research en interviewsin beide landen, en een kleine enquête plus werkplekobservatie in Duitsland,concluderen ze dat een dergelijke methodologische innovatie weliswaar nietgemakkelijk is, maar wel vruchtbaar lijkt.
Originele taal-2English
TitelCo-makership rond leven lang leren in het hbo
RedacteurenHarm van Lieshout
UitgeverijHanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum Arbeid
Pagina's148-163
ISBN van geprinte versie9789079371099
StatusPublished - jan. 2012

Keywords

  • arbeidsmarkt
  • arbeidsorganisatie
  • arbeidsproductiviteit
  • flexicurity
  • scholing
  • hbo
  • hrm
  • personeelsbeleid

Citeer dit