Wooncoöperaties: alternatief voor behoud sociale woningvoorraad?

Jannie Rozema, Sabine Meier, Kim van Dam

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Woningcorporaties in Nederlandse krimp- en anticipeerregio's reageren veelal op vraaguitval in dorpen met het slopen of verkopen van huurwoningen. Als reactie daarop komen dorpsbelangenorganisaties of initiatiefgroepen met eigen oplossingen om de sociale huurwoningen voor het dorp te behouden. Dit artikel beschrijft het onderzoek over de potentiële ondersteuning van vijf Friese woningcorporaties voor de oprichting en werking van wooncoöperaties.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-43
TijdschriftTijdschrift voor de volkshuisvesting
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep 2015

Keywords

  • woningbouwcorporaties
  • krimpgebieden
  • nederland
  • sociale huurwoningen

Citeer dit