Wonen in een groene wijk: verhuismotieven Meanderhof in Zwolle

Richard van Gelder, Yasmin Hillebrink, Sije Veenstra, Thijs Wijma

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

180 Downloads (Pure)

Samenvatting

De afgelopen periode is er een afname geweest in de trek naar duurzame wijken.
Onderzocht moet worden welke motieven kopers en huurders van duurzame woningen hebben. Hier kan de bouw dan rekening mee houden in de toekomst en kan eventuele leegstand worden voorkomen. De vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek luidt: Wat zijn de beweegredenen redenen van de huidige en/ of oorspronkelijke bewoners om zich te vestigen in de duurzame wijk de Meanderhof te Zwolle?
Ook de opdrachtgever heeft een doel bij dit onderzoek; zij wil in het kader van wonen en duurzaamheid weten wat kopers beweegt om een energiezuinige en duurzame woning te kopen. Aan de hand van negen deelvragen zal er een gedegen antwoord worden geven op deze probleemstelling. De Meanderhof is een duurzame wijk, bestaande uit 53 woningen; 33 koop woningen en 20 huurwoningen inclusief buurthuis.
Voor het onderzoek naar de bewegingsredenen zal ‘triangulatie’ als onderzoeksmethode worden gehanteerd. Er is gekozen voor een gestructureerde dataverzamelingsmethode in de vorm van een enquête. De inwoners van de Meanderhof zijn de onderzoekseenheden.
In totaal was er een respons van 56%. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de Meanderhof voornamelijk is opgebouwd uit gezinnen met kinderen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 42 jaar. Een belangrijke reden om naar de Meanderhof te verhuizen was voor veel van de respondenten het mens- en milieuvriendelijk wonen, daarnaast het sociale aspect en de flexibiliteit in aanpassing van de woning. Het zijn vooral de eerste bewoners van de Meanderhof welke de hoge sociale betrokkenheid en de gezamenlijke tuin en activiteiten hoog in het vaandel hebben staan. Tot slot is er een verband tussen het opleidingsniveau en de bewuste keuze voor duurzaamheid.
Studentenonderzoek in het kader van het thema Duurzaam bouwen
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's21
StatusPublished - 2009

Keywords

  • wijkanalyse
  • duurzaamheid
  • bewoners

Citeer dit