Woltersum - Verduurzamen en Versterken: Koppelkansen in het Aardbevingsgebied

Joey Koning, Erika Zomerman, Laura Schouten, Miriam Waterman, Douwe Walinga

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

De afgelopen jaren heeft het aardbevingsgebied te maken gehad met veel ontwikkelingen. Momenteel staat deze regio voor grote opgaven rondom zowel het versterken en verduurzamen van woningen. Er liggen mogelijkheden om beide opgaven tegelijk aan te pakken, ook wel ‘koppelkansen’ genoemd. Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de koppelkansen in verschillende Groningse dorpen, waaronder Woltersum. Daarnaast kijkt het naar de bereidheid en mogelijkheden van haar bewoners om die koppelkansen (al dan niet gezamenlijk) op te pakken en de rol die de lokale energiegroepen daarin kunnen spelen. Met die inzichten willen we de Groninger dorpen op weg helpen in het voorbereiden en inrichten van de versterkings- en verduurzamingsopgave. Deze rapportage richt zich op het dorp Woltersum, waar we in november en december 2020 onderzoek hebben gedaan. Dit in samenwerking met de Woltersumse Energie Coöperatie.

Keywords

  • duurzaamheid
  • aardbevingen
  • versterkingsopgave
  • duurzame energie
  • aardbevinsgebied

Citeer dit