Will implementation of green gas into the gas supply be feasible in the future?

Jan Bekkering, Evert Jan Hengeveld, Wim van Gemert, A.A. Broekhuis

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Will implementation of green gas into the gas supply be feasible in the future?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering