Wijzer dan God? Oudere kunstenaars en een leven lang leren

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

34 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe ontwikkelt zich de artistieke praktijk van beeldende kunstenaars naarmate zij ouder worden? Welke invloed en betekenis heeft het ouder worden op het kunstenaarschap?
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's7
TijdschriftBK-veldanalyse: instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM)
StatusPublished - 2013

Keywords

  • kunstenaars
  • ouderdom
  • leven lang leren

Citeer dit