Wie bepaalt wat de juiste koers op 'passende zorg' is?

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-41
Aantal pagina's2
TijdschriftHuisartsenservice magazine
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 apr. 2023

Keywords

  • huisartsen
  • verpleegkundig specialisten
  • passende zorg
  • gezond ouder worden

Citeer dit