Wie ben ik nu? Een pilotonderzoek naar identiteitsveranderingen van Lot, een persoon met afasie.

Rianne Brinkman, Mieke Cardol, Karin Neijenhuis, Margreet Luinge, Carlo Leget

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Dit artikel betreft een pilotonderzoek waarin het leven met afasie van Lot centraal staat. Het doel van dit artikel is om een nieuwe methodologie te introduceren voor onderzoek naar identiteitsveranderingen van personen met afasie (PMA) en de mogelijke toepassing hiervan in de behandelpraktijk. De gehanteerde methodologie
wordt geïllustreerd met resultaten uit het pilotonderzoek, waarin de identiteitsveranderingen van Lot worden beschreven. Deze bevindingen dienen als basis voor een promotieonderzoek waarin gedurende twee jaar een grotere groep PMA zal worden gevolgd om identiteitsveranderingen over een langere periode te exploreren.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer6
Pagina's (van-tot)22-29
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Logopedie
Volume95
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 27 dec. 2023

Keywords

  • afasie
  • identiteit
  • methodologie

Citeer dit