Which HRM practices enhance employee outcomes at work across the life-span?

Klaske Veth, Hubert P.L.M. Korzilius, Beatrice I.J.M. van der Heijden, Ben Emans, Annet H. de Lange

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1476 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Which HRM practices enhance employee outcomes at work across the life-span?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology