When Preschoolers Interact with an Educational Robot, Does Robot Feedback Influence Engagement?

Mirjam de Haas, Paul Vogt, Emiel Krahmer

    Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'When Preschoolers Interact with an Educational Robot, Does Robot Feedback Influence Engagement?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science

    Psychology