What type, or combination of exercise can improve preferred gait speed in older adults? a meta-analysis

Renske van Abbema, Mathieu de Greef, Céline Crajé, Wim Krijnen, Hans Hobbelen, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

156 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What type, or combination of exercise can improve preferred gait speed in older adults? a meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Psychology

Nursing and Health Professions