What makes it work? Mapping effective game mechanics for health game user research

Onderzoeksoutput: Contribution to conference proceedingAcademicpeer review

86 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'What makes it work? Mapping effective game mechanics for health game user research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science