Samenvatting

Een gezonde leefstijl geeft voor mensen met een verstandelijke beperking grote potentiële gezondheidswinst en meer mogelijkheden tot participatie in de maatschappij. Mensen met een verstandelijke beperking hebben voor een gezonde leefstijl ondersteuning nodig van professionele
begeleiders en een gezonde leefomgeving die gezond gedrag stimuleren.
In het project De Krachten Gebundeld werkten vier Nederlandse onderzoeksgroepen samen met ervaringsdeskundigen, hun naasten en 19 zorgorganisaties. Het doel was het ontwikkelen van kennis
en praktijkproducten die bijdragen aan een gezondheidsbevorderende omgeving voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking, waarin zij worden ondersteund bij en verleid tot een gezonde leefstijl, specifiek op het gebied van voldoende beweging en gezonde
voeding.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's22
StatusPublished - 30 mei 2021

Keywords

  • verstandelijk gehandicapten
  • gezonde leefstijl
  • professionele begeleiders
  • gezonde leefomgeving
  • maatschappelijke participatie

Citeer dit