Wetenschap- en techniektalent: het creëren van een positieve talentspiraal van leerkracht en leerling samen

Henderien Steenbeek, Annemie Wetzels

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

99 Downloads (Pure)

Samenvatting

Omdat er een tekort dreigde aan technisch goed geschoold personeel, heeft de Nederlandse overheid in 2007 TalentenKracht gestart, een landelijk programma ter stimulering van Wetenschap- en Technologie (W&T-) talenten van kinderen en jongeren (www.talentenkracht.nl; Van Benthem, Dijkgraaf & De Lange, 2005). Dit artikel gaat in op het werken met TalentenKracht-principes in het voortgezet onderwijs. Het gaat met name om het stellen van leerlinggerichte vragen en het werken met de empirische cyclus. Het artikel geeft een paar voorbeelden daarvan.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)36-37
TijdschriftBij de les
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2015

Keywords

  • voortgezet onderwijs
  • talentontwikkeling
  • technisch onderwijs
  • stimulatie

Citeer dit