Westerbroek 2012: hoe waarderen inwoners van Westerbroek hun leefomgeving?

Jannie Rozema

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

215 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van de Dorpsvereniging Westerbroek is onderzoek gedaan onder inwoners van Westerbroek (vanaf 6 jaar) hoe zij hun leefomgeving waarderen. In dit onderzoek zijn vier domeinen betrokken die bepalend zijn voor de beleving van leefbaarheid: het wonen en de woonomgeving, het voorzieningenniveau, het sociale klimaat en het organiserend vermogen van de dorpsgemeenschap. Het doel van dit onderzoek was om de Dorpsvereniging Westerbroek te adviseren over de actualisatie van de dorpsvisie. Die adviezen zijn te vinden in het rapport "Westerbroek 2012 - 2022. Adviezen voor een nieuwe dorpsvisie" van J. Rozema (2012
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's102
StatusPublished - sep 2012

Keywords

  • leefbaarheid
  • leefomgeving
  • dorpen

Citeer dit