Werkveld alumni SGM

Hans Slender, Bart Meijer

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

105 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderzoek naar het werkveld van de opleiding Sport, Gezondheid en Management (SGM) van de Hanzehogeschool in Groningen t/m 2012. Op basis van analyses van LinkedIn profielen (627 = 83%) van de alumni is onderzocht hoe snel alumni aan een baan komen, maar ook in welke werkvelden zij terecht komen. Op basis van de brede uitkomsten qua vakgebieden heeft de opleiding besloten om met verschillende uitstroomprofielen te gaan werken ipv twee majors.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Aantal pagina's4
StatusPublished - 2014

Keywords

  • hbo
  • alumni
  • sportwereld
  • werkgelegenheid

Citeer dit