Werkstress: wiens schuld?

Jac Christis

  Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

  18 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In november 2014 vond de landelijke Week van de Werkstress plaats, als start van de vierjarige campagne Check je werkstress. Mede in verband daarmee heeft de Nederlandse Vereniging van Personeelsfunctionarissen (NVP) een lijst gemaakt van de belangrijkste risicogroepen.
  Originele taal-2Dutch
  StatusPublished - 22 apr. 2015

  Keywords

  • arbeidswetenschappen
  • hrm
  • stress

  Citeer dit