Werken in de brede school: een pedagogische benadering.

Jeannette Doornenbal, S. van Oenen, W. Pols

Onderzoeksoutput: BookProfessional

Samenvatting

De brede school is een normaal verschijnsel in het onderwijslandschap geworden. De brede school bereidt kinderen - net als elke school - op hun toekomst voor, maar stelt hen ook in staat voor zichzelf een toekomst te ontwerpen. Daarom worden in de brede school kinderen niet alleen onderwezen, maar ook opgevangen, opgevoed en begeleid. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt aan de hand van twee casussen de brede school geïntroduceerd. In het tweede deel staat de pedagogische opdracht van de brede school centraal. Deel drie bevat hoofdstukken over interprofessionele samenwerking, buurtwerk, opvang, sport, cultuureducatie, zorg en ouderbetrokkenheid. In het laatste hoofdstuk van dit deel wordt de balans opgemaakt: Wat is nu precies de meerwaarde van de brede school?
Originele taal-2Dutch
UitgeverijCoutinho
Aantal pagina's200
ISBN van geprinte versie978-90-469-0287-5
StatusPublished - 2012

Keywords

  • brede scholen
  • welzijn
  • zorg
  • samenwerking

Citeer dit