Werken aan talent in de regio: Rede in verkorte vorm uitgesproken door dr. Arjen Edzes bij de aanvaarding van het ambt van Lector Regionale Arbeidsmarkt bij het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen.

Onderzoeksoutput: Inaugural speechAcademic

309 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
Aantal pagina's64
StatusPublished - 11 mei 2022

Keywords

  • regionale arbeidsmarkt
  • talentontwikkeling
  • rede

Citeer dit