Werkdrukinstrument voor de zorg

Jac Christis, Henmar Moesker, Ron Kersjes

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  358 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het werkdrukinstrument is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksproject Zorgarbeidsinnovatie, een samenwerkingsverband tussen de Kenniscentra Arbeid en CaRES vande Hanzehogeschool Groningen, het Zorg Innovatie Forum, het netwerk Zorgarbeidsinnovatie en de V&VN. Het project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van SIA-RAAK. Het onderzoek bestaat uit een deelproject over Overdrachten en een deelproject over Duurzame inzetbaarheid. De doelstelling van het deelproject Duurzame inzetbaarheid is het vergroten van het instrumentarium van de leidinggevenden in de zorg op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Onder leidinggevenden verstaan we iedereen die leiding geeft aan een team, afdeling of kleine locatie.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's36
  StatusPublished - sep. 2013

  Keywords

  • zorgsector
  • werkdruk
  • innovatie

  Citeer dit