Werkdruk in beeld: instrument voor de inventarisatie van werkdruk in het HBO

Ben Fruytier, Jac Christis, Gerben Beetstra, Maurice Hengeveld, Delano Maccow, Lydia Ronge, Marian Thunnissen

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  1621 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een instrument om werkdruk in het HBO (wehbho), de oorzaken van werkstress voor werknemers in het HBO, in kaart te brengen. Het beperkt zich tot de werk gebonden oorzaken van werkstress. Er zijn ordeningsmodellen gemaakt, waarmee gestructureerde interviews met medewerkers van HBO instellingen gevoerd kunnen worden. Met deze interviews kan de werkdruk gedetailleerd in kaart gebracht worden en in het verlengde daarvan adviezen geformuleerd worden over het onder controle houden of verminderen van de werkdruk.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's127
  StatusPublished - 2011

  Keywords

  • hbo
  • werknemers
  • werkdruk

  Citeer dit