Well-Being of Families with a Child with Profound Intellectual and Multiple Disabilities

S.T.A. Lahaije (First author), J Luijkx, Aly Waninge, A. A. J. van der Putten

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Well-Being of Families with a Child with Profound Intellectual and Multiple Disabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology