Welke maatregelen kan de gemeente Zwolle treffen om haar primair- en voortgezet onderwijsinstellingen te verduurzamen

Thekla Baron, Sebastian Morawski, Robert Tienstra, Pasqual van der Woude

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  512 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van maatregelen waarmee de energieprestaties en binnenmilieu van onderwijsinstellingen verbeterd kunnen worden. Maatschappelijk vastgoed is een breed begrip, dit onderzoek zal zich daarom richten op onderwijsinstellingen. De FAME groep richt zich specifiek op het segment onderwijsinstellingen, vandaar dat het onderzoek gefocust wordt op dit segment. In de oriëntatie worden de werkzaamheden en de belangen van de FAME groep nader toegelicht. De probleemstelling in dit onderzoek zal zijn: Welke maatregelen kan de gemeente Zwolle treffen om haar primair, speciaal en voortgezet onderwijsinstellingen te verduurzamen.
  Studentenonderzoek in het kader van het thema Duurzaam bouwen.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
  Opdrachtgevend orgaanFAME Groep Zwolle
  Aantal pagina's18
  StatusPublished - 2010

  Keywords

  • schoolgebouwen
  • energieverbruik
  • duurzaamheid

  Citeer dit