Wearables and apps for resilient employees

Vertaalde titel van de bijdrage: Wearables en apps voor veerkrachtige medewerkers

Onderzoeksoutput: PosterAcademic

26 Downloads (Pure)

Zoekresultaten