Waterstof: technische, economische en maatschappelijke acceptatie: een literatuuroverzicht

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

1480 Downloads (Pure)

Samenvatting

Technische, economische en maatschappelijke aspecten van duurzame waterstof.
Dit rapport is geschreven als achtergrondinformatie voor twee projecten waarbij de Hanzehogeschool Groningen betrokken is: de bouw van een waterstoftankstation in Groningen en de
ontwikkeling van een waterstofwoonwijk in Hoogeveen. Het waterstoftankstation is in november 2021 feestelijk geopend en de waterstofwijk is nog volop in ontwikkeling.
Beide projecten dragen bij aan de realisatie van een klimaatneutrale toekomst. Nederland wil in 2050 klimaatneutraal is zijn, met andere woorden: er mag netto geen uitstoot meer zijn van broeikasgassen. Hierdoor wordt de opwarming van de aarde beperkt en worden ongewenste klimaatveranderingen voorkomen.
Het rapport gaat over de rol die waterstof kan spelen in de transitie van fossiele energie naar duurzame energie.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's113
StatusPublished - 14 feb. 2023

Keywords

  • waterstof
  • energietransitie
  • technische acceptatie
  • economische acceptatie
  • maatschappelijke acceptatie

Citeer dit