Waterstof in de gebouwde omgeving: Synthese Thematiek WaterstofLab

Jan-jaap Aué, Albert van der Molen, Carla Robledo, Edwin Edelenbos, Harry Welch, Jan Willem van de Groep, Jörg Gigler, Marcel Weeda, Mark Peterse, Petie Slangen, Roald Arkesteijn, Stefanie van Kleef, Vera Haaksma

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

289 Downloads (Pure)

Samenvatting

Er ligt een gemeenschappelijke uitdaging om de warmtevoorziening van de gebouwde omgeving CO2-neutraal te maken. In de meeste huishoudens is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor verwarmen en koken. Daar komt de komende 30 jaar verandering in. Niet in één keer, maar
geleidelijk en gefaseerd. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente voor eind 2021 een transitievisie warmte heeft. Waterstof kan hier als klimaatneutraal gas mogelijk een rol in spelen, maar er zijn ook nog veel vragen.
Het WaterstofLab, gestart in 2020, beoogt door het organiseren van dialoog tussen een breed scala aan betrokkenen en belanghebbenden op zoek te gaan naar een meer eenduidig beeld omtrent de rol die waterstof kan spelen als onderdeel van de oplossing voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving, de
huidige stand van zaken rond waterstof, en de termijn waarop een bijdrage verwacht zou kunnen worden.
Dit document is het resultaat van de voorbeschouwing. Het geeft weer waar de regiegroep van het WaterstofLab het in grote lijnen over eens is en waar nog de grote vraagtekens zitten. Dit is nadrukkelijk geen eindconclusie, maar een tussenstand op basis van huidige inzichten in de groep.
Het is bedoeld als start van een bredere dialoog.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's15
StatusPublished - 16 feb. 2021

Keywords

  • waterstof
  • gebouwde omgeving
  • energietransitie

Citeer dit