Waterpleinen voor klimaatadaptatie: case Eikendonkplein ‘s-Hertogenbosch

Floris Boogaard, Freya Macke, Sander Tax, Jonathan Lekkerkerk

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

189 Downloads (Pure)

Samenvatting

Waterpleinen worden op nationale en internationale schaal toegepast om wateroverlast te beperken door regenwater tijdelijk te bergen en langzaam af te voeren. Er zijn slechts enkele waterpleinen in binnen- en buitenland, waardoor de kennis van het (langetermijn-)functioneren nog beperkt is. Dit was reden voor
gemeente ’s-Hertogenbosch om in samenwerking met o.a. Tauw en de hogescholen van Rotterdam en Groningen onderzoek te doen naar het hydraulisch functioneren van het Eikendonkplein in ’s-Hertogenbosch als waterplein.
Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's4
StatusPublished - 2015

Keywords

  • watermanagement
  • regenwater
  • drainage
  • waterpleinen

Citeer dit