Watching cows: invention of tradition and construction of identity in the Frisian folk music revival

Onderzoeksoutput: PaperOther research output

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Watching cows: invention of tradition and construction of identity in the Frisian folk music revival'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities