Wat leverde deelname aan het landelijke project proeftuinen op? Ervaringen in de proeftuin Werktuigbouwkunde

Jan Cornelis Kamphorst, Peter Jansen

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

123 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de periode maart 2015 – december 2016 heeft de opleiding WTB deelgenomen aan het landelijk project proeftuinen. In dit project is nagegaan of het protocol afstuderen aanknopingspunten biedt voor hbo-opleidingen om het afstudeerprogramma te evalueren en te verbeteren. Het protocol bestond uit 12 vragen die gaan over hoe een opleiding het afstudeerprogramma onderbouwt en organiseert. Deze tekst is een samenvatting van de eindrapportage.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's9
StatusPublished - 6 apr. 2017

Keywords

  • hoger onderwijs
  • afstudeerprogramma's

Citeer dit