Wat doet Wadi na extreme droogte? onderzoek naar functioneren regenwaterinfiltratievoorzieningen

Floris Boogaard, Thomas Klomp

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

115 Downloads (Pure)

Samenvatting

De zomer van 2018 gaat de geschiedenis in als ‘de droogste zomer’ en dit zal vaker voorkomen. (Inter-)nationale overheden, kennisinstituten en adviesbureaus
vragen zich af of de klimaatadaptieve regenwatervoorzieningen die de laatste
decennia op veel plaatsen zijn aangelegd, de intensievere buien na deze droge perioden goed kunnen verwerken.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)12-15
TijdschriftRiolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector
Volume24
Nummer van het tijdschrift8/9
StatusPublished - sep 2018

Keywords

  • watermanagement

Citeer dit