Wanneer verschijnt de eerste timmerman? Ervaringen van bewoners in de planvormingsfase van Experiment Krewerd

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

23 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van Economische Zaken en Klimaat
Aantal pagina's125
StatusPublished - 5 apr. 2024

Keywords

  • gaswinning
  • aardbevingen
  • Noord-Nederland
  • gezondheid
  • leefbaarheid
  • sociale cohesie

Citeer dit