Wanneer is een leerkracht goed in het geven van wetenschap en technologie?

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

59 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel presenteert een instrument waarmee kwalitatief goede lesmomenten en ‘voorkeurshandelen’ van leerkrachten opgespoord kunnen worden bij wetenschap- en technologie-activiteiten. Het instrument brengt de expressieve pedagogical content knowledge in kaart: de inhoudelijke kennis die de leerkracht omzet in onderwijsstrategieën die effectief zijn voor alle leerlingen. Het instrument is getest bij een interessante astronomie-activiteit van het Wetenschapsknooppunt Noord-Nederland.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)32-33
TijdschriftBètapunt Noord Magazine
StatusPublished - 2014

Keywords

  • onderwijsvaardigheden
  • wetenschap- en techniekeducatie

Citeer dit