Waarom de door Frans Timmermans gepresenteerde plannen voor een CO2-vrij Europa niet gaan werken

  Onderzoeksoutput: ArticlePopular

  Samenvatting

  De door Frans Timmermans gepresenteerde Europese klimaatplannen zijn ambitieus en gedurfd, stelt Egbert Dommerholt. Maar ze gaan volgens hem ook uit van onverminderde economische groei, en dat werkt niet.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's1
  TijdschriftDagblad van het Noorden
  StatusPublished - 31 jul. 2021

  Keywords

  • circulaire economie
  • circular economy
  • frans timmermans
  • groene groei
  • groei
  • opinie

  Citeer dit